Wonen en werken
A Nilian Beheer B.V. initiatiefWelkom bij Social4Us


Luisteren, bedenken & doen 

Wij gaan verder dan alleen het inzetten van ons netwerk met professionals. Door het combineren van kennis en het koppelen van competenties creëren we  succesformules en win-win situaties waarbij de nadruk ligt op samenwerken en het daadwerkelijk uitvoeren. 


 


Focus op werk, wonen & opvang 2022      

Tijdelijke & crisis opvang voor degene waar bijzonder behoefte voor is.

Speerpunt voor 2022 is in het bijzonder voor jongeren en jong volwassenen oplossingen en begeleiding bieden.


Volledig verzorgd & vertrouwd

Naast ons huiselijke opvang tezamen met onze professionele partners bieden we naast wonen en werken ook support en begeleiding op het vlak van ontwikkeling  van persoonlijke competenties.